Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

168 ARITHMETICA

80

20 7

Een gemeene Breuk, van welken de Noemer een eerst Getal is, behalven 2 en 5, jn eenen DecimaalBreuk veranderd zynde, zal zo veele wedtrkperende Cyfferletteren hebben, a's het getal negens bedraagt, dat men tot Dividendum zou moeten verkiezen, om 'er den Noemer effen in te doen opgaan. VVant als men 1000 enz., door eenig getal zó lang divideerr, dat 'er ten laatften 1 overblyft, zal het Quotiënt klaarblyklyk beginnen te herhaalen; maar 9yo (SC. is flegts 1 minder dan 1000 &c., derhalven moet 'er niets overblyven, wanneer de Cyfferletteren eens zyn rood gegaan.

Eerste Voorbeeld. Laat de gemeene Breuk T| voorgefteld worden.

11 / 99) 9 Hier zyn tot het Dividendum twee negers noodig geweest, om de ' —Deeling effen te doen opgaan, Derq ha!ven heeft de Repetend twee

plaatfen , zo als hier onder blyk:.

11/8 . o £. 7072 Sfc - . ft

7 7

32

Twee.

Sluiten