Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of REKENKUNST. 171

Als de Noemer eer,? Breuks uit twee of meer ver fchillende eerfte Getailen , behalven 2 of 5, is famengefteld , zal her. kieinfte gemeene Dividendum van alle de Get&Uen der piaarfcn , voor ieder eerst Getal byzonder. het getal van wederkeerende Cyfferletteren uitdrukken.

Eerste Voorbeeld. Laat de gemeene Breuk 7| voorgefteld worden.

Dan is ,1 ZZ —- Als men nu 7 in eenige

7 7 X M

negens divideert, zyn 'er zes negens noodig, ooi de Deeling effen te doen opgaan; en op gelyke wyze, 11 in eenige negens divideerende, zyn er flegts twee negens noodig.

Wanneer dus de Breuk f is, heeft de Repetend zes plaatfen; en als dezelve t! is, zal de Repetend twee plaatfen hebben

Nu is 6 het kieinfte getal, dat door 6 en 2 deelbaar is : derhalven heeft de Repetend van den Decimaal- Breuk, die gelyk aan 7f is, zes plaatfen, zo als hier onder blykt.

77 j 999999 {12987

77

229 154

Hier zyn nu zes negens ge.

759 bruikt, eer de Deeling ein-«

693 digt. Derhalven heeft de

. • Repetend, naar voorgaande

669 Leering, zes plaatfen.

616

539

Sluiten