Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(><y

«cn hem aan, met een gelaat waar uit men de verwondering, 't vermaak en 't ongeduld leezen kende. De eenvormigheid van dezen toeftand mishaagde mijik bemerkte dat het tijd ware om die ■aftebrceken, Êiondetta, zeide ik tot den page, nora fiorenuna heeft mij beloofd dat Jk haar één oogenbiik zoude kunnen fpreeken; zie of zij reeds gekomen is. J3 j 0 »d e t t.a, ging uit het vertrgk.

Mijne gasten hadden den tijd niet om zich over de zeldzaamheid van deze boodfehap «c verwonderen of 'er opende zich een deur van de zaal, cn fiorentika tradt in , met heur harp in de hand. Zij was in een zedig gewaad gekleed, een zeer door. fthijnende fluijer bedekte heur gezicht, Zij zette heure harp bij zich neder, en groette ons op eene ongedwongene en bevallige wijze: „ Don a-.l var e sV , zeide zij, » ik wisc ni«-dat gij gezelfchap hadt; ik s, zoude dan niet in dit gewaad verfchee„ nen zijn, ik hoop dat deze Heere'n ee„ ne reizende verontfchuldigen zullen".

Zij ging zitten , en wij boden haar, als qm ftrijd, 't. overfehoe van ons klein

Sluiten