is toegevoegd aan uw favorieten.

De verliefde duivel. Een Spaansch vertelsel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

('9.1)

,,,de gij u met een verltijfd gelaat aan mij vertoont, en dat mij zelve koud en 3, ongevoelig maakt. Helaas, alvares! 3, wat is 't gelukkig dat ik mij niet aan zulke pligten binde, of zulk een reden gehoor geevc, dat ik noch Vader, noch ,, Moeder hebbel Ik wil uiti al mijn hart, ,, en zonder zulk eene aanfpooring, beminnen. Gij zijt, uw moeder eerbied ,,. verfchuldigd; .dit is natuurlijk: 't is gej, noeg indien, zij onze hanverbindtenis ,y naaderhand igoedkeurt , waarom moet fg zulks vooraf gefchieden?Uwe ingewor» s, telde vooröordeelen on liaan bij gebrek ,, van kennis , ,en 't zij gij al of niet de „, zaaken onderzoekt, zij zijn de oorzasr,, ken dat uw gedrag zo tegendrijdig als ,, eigenzinnig is. Aan wezenlijker pb'g,, ten verkonden , legt gij u 't juk der3, zulken op, welkers betrachting ondoen» „ lijk , of.. onnut is t gij tracht eindlijk ,, moedwillig4van den weg aftedwaalep, „. daar gij 't voorwerp naarjaagt, welkers „ verkrijging u boven alles dierbaar fchijnr0 3,, Moet onze verëeniging onze huwlijks3>.band van den wil vaa. andere afhangen»

«Wie