is toegevoegd aan uw favorieten.

De verliefde duivel. Een Spaansch vertelsel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C $»•)'■

,> Wie weet of donna mekci'a mijn* geflagt luisterrijk genoeg befchouwen za!, om zich met dat van maravil. las te vereenigen ? En ik zoude mij na verfmaad zien ? Of u van heure hand „ ontvangen , daar gij u« zelverr aan mij moet overgeeven ? Is dit iemand die voor de verhevene weetenfchappcn gc3, fchikt is, of een kind uit de gebergr a, tens van Eslramadura die tot mij fpreekt? „ En ik zoude dan onverfehillig aanzien ,» kunnen dat mijn minnaar omtrent andere

meer dan omtrent mij zelve behoedzaam M ware ?■ Alvares ! alvares! men „ roemt de liefde der Spanjaarts,zij zullen „ echter altoos meer verwaandheid en

üuurschhcid dan liefde koesteren.

Ik heb zeldzaame tooncelengezien;maar dit verwagtte ik echter niet. Ik wilde mijn eerbied voor mijne moeder verontfchuldigen , mijn pligt, — de- dankbaarheid , en genegenheid die nog fterkcr beweeggronden opleverden, geboden' mij -zulks. Men gaf mii geen gehoor. „ 't Is niet te

vergcefseh , al va hes , - dat ik- een

vrouw gewerden ben: ik heb mij aan u -