is toegevoegd aan uw favorieten.

De verliefde duivel. Een Spaansch vertelsel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *n )

5> Wat waagde men icgcn een wezen

van mijn gedacht, van hulp m raad be„ roefd! De veragtelijke jiernadillo„ heeft ons tot Veneüïn gevolgd; naauw,» lijks waardt gij vertrokken, of hij vrees,, de u niet meer, en, fchoon hij onver>, mogend was om mij eenig nadeel te 3, veioorzaakcn , federt dat ik u behoor,,

was hij echter in Haat om de verbecls, dingst richt mijner bedienden te ont,3 (tellen, hij ftrooide een valsch gerucht >, uit dat uw huis op de Brenta omcin,, geld wierd. Mijne oppasters verfchrik„ ten , en verlieten mij. Volgends een „ algemeen gerucht, door veele brieven j, bevesiigd, hadt een geest een hoofd»

man order de wagt van den koning van „ Nopils opgeiigt , en naar Veneticn ge-

voerd. Men verzeekerde dat ik die geest „ ware , en dit werdt door ferrjnbaare ,, bewijzen bijna bevestigd. Elk een ont3, vluchtte mij vol fctwik\ Ik fmeckte

om hulp , om medelijden ; maar ver,, geefsch. 't Goud verkreeg eindlijk 't geen ,-, men aan de menschlijkheid weigerde. 3, Men verkogt mij een flegte chais, voor

5) een-