is toegevoegd aan uw favorieten.

De verliefde duivel. Een Spaansch vertelsel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( m )

-Helaas , alvares! zeide zij , . ik be» verlooren. . . .

Ik poogde haar gerust te Hellen. Leg uw hand op mijn hart, zeide zij. Zij nam ze, en telde die op heur hals, en alhoewel zij mistastej daarzij dezelve op een plaats lag, alwaar dc derkfte klopping niet zijn konde , merkte ik echter eene buitenge, worne- beweeging,- zij omarmde mij met al heur magt , en verdubbelde zu'ks bij eiken blikfemdraal. Men hoorde'eindlijk een' donderdag, vcrfchriUijkcr, dan al de andere. Biondetta verfchool zich voor denzelven op zodanig eene wijze, dat zij , indien 'er een ongehik-gebeurd ware, niet door hetzelve koifde getroffen worden, voor dat het mij 'getroffen hadde.

Dit uitwerkTel der vrees kwam mij zeldzaam voor, en ik-werd , wat mij zeiven betreft , bevreesd , niet voor 'de gevolgen van den ftorm ; maar voor die van een boo. zen aanflag, die zij bij zich ontworpen hadt, om den weêrdand die ik heure oog. merken boodt, te overwinnen. Schoon ik onbefchrijflijk aangedaan ware 5 fèond ik

ech»