Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxvm VOORREDEN.

deels gevoed, deels werklijk worden voortgebragt. De verhaalen, iii dit Boek voorgedraagen, welke , wat den inhoud betreft , egt zijn, al is het, dat hunne bakleeding een verfierzel is, mogen als een waarborg van deze beweering dienen. Des fchijnt het werklijk , als of de voornaamfte rede van des menfchen elende gezogt moete worden in de eerfte opvoeding, welke hem word gegeeven , en dat dienvolgens deze moet verbeterd worden, zal geene afneemen.

Doch ditzelfde geeft ons de grootfte hoop tot betere menfchen en gelukkigere tijden. Vóór de laatfte tien jaaren wierd over de opvoeding zeer weinig gefproken. De pligt, om Kinderen wél op te voeden, wierd wel van alle predikltoelen gezegd en ingeftampt; maar, hoe men Kinderen wél moete opvoeden, daar hoorde men, gemeenlijk, in het geheel niet van. Dit konde ook wel niet anders weezen, om dat het wanvocglijk was, in eene vergadering, uit Ouders en Kinderen beftaan-

de,

Sluiten