Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 N H O ü D. xssv

mm.,, Eladz. Middel, om Kinderen voor Onweêr bevreesd

te maaken. Houd u, zodra een Onweêr opkomt, als of gij zeer beangst waart, en uwe Kin

Jeren zullen zig ras naar u fchikken. 85 Middel, om de Kinderen voor den Dood be- '

vreesd te maaken. Befchrijf hen den Dood, als het vrees-

hj'kfte Kwaad. Middelen , om den Godsdienst bij Kinde. *°

ren gehaat te maaken. I. Maak hen God gehaat; dan zul/en ze

ook den Godsdienst haaten. «• Boezem hen den Godsdienst op'eene " haateiijke wijze i„ . dan zu|)en

weldra, een' afteer van denzelven krijgen.

PI. Ook kunt gij dit oogmerk bereiken ^ wanneer gij hen dezulken gehaat en veragtelijk maakt, die ze in den Godsdienst onderwijzen. Middel, om de Kinderen eigenzinnig te " maaken.

Doe alles wat zij begeeren. _ loz Middelen, om Kinderen het liegen te leeren I. Zet ze bijtijds tot liegen aan. - ! 'JoS **** II. Be-

Sluiten