Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 200 )

waren, dat men had mogen ge'ooven, dat hij, die 'er gebruik van wilde maaken, noodwendig, een matrozen hart en eene matrozen-tong moest hebben, hij was evenwel ftout genoeg, om ze bij elke gelegenheid te pas te brengen. De vleijerijen , waarmede hij de Juffers aan boord kwam, waren altijd oneerbaar; en zat hij naast de bleekfte Juffer, dan wist hij haar evenwel van alle geregten, die op tafel kwamen, zo iets geestigs in te luifteren, dat de bleekheid in het hoogfte rood veranderde.

En des Vaders voorbeeld werkte op de Kinderen ongemeen. De Jongen wist reeds , in zijn zestiende jaar , van zig zelv' een dozijn minnaarijen, zo hij 't noemde, te verhaalen; en de Dochters waren zo rijk aan dubbelzinnige fchertfen, dat zelfs een Postiljon roemde, van haar, op eene plaiflereis, nog geleerd te hebben.

4-

De grondftelling van Meester Onbefuisd was, dat een vriendelijk , bevallig gedrag iets vrouwelijks was, een duifler gezigt daarentegen en een boos gelaat een' man voegde- En deze grondftelling had hij niet alleen, maar ging 'er ook naar te werk.

's Morgens dooi het huis gaande, hoorde , • iaën

Sluiten