Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23 ELIZE van WALLEN THORST,

van tholen.

En nog fpreekt gij van onfpoed ?

eerburg.

Laat mij voordgaan — ik vroeg haar verlof

om bij haaren vader om haare hand te mogen vragen, dit wierd mij toegedaan. ——- Dan begrijpt , hoe het mij verwonderde op mijne vraag een wedervraag ten antwoord te krijgen , welke hoofdzakelijk bevatte, of ik van adel was? dit volgens waarhei.i met neen beantwoord hebbende, wierd mij mijne vraag niet alleen ten vollen ontzegd, maar zelfs gedreigd, dat wanneer ik weder over die zaak kwam fpreeken , mij het huis zoude ontzegd worden , 't welk hij nu nog uit aanzien van mijn caracter als officier liet.

VAN tholen.

Dus had gij veel verplichting aan uwe monteering !

eerburg,

Het volgende concert wilde ik mijne Elize van mijn wedervaren verwittigen , dan de avond liep ten einde, en zij kwam niet, hoe ik hier over ongerust was, kunt gij ligt nagaan. Eindelijk gelukte het mij, na vcele vruchtlooze pogingen , haar bij het uitgaan eener kerk te fpreeken. Zij zeide mij, dat haar vader haar verbooden had cm op eenige publicque plaats buiten den godsdienst

Sluiten