is toegevoegd aan uw favorieten.

Laura, of: De kusch in zijne uitwerkzelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 108 —

eene vrouw in den grond geleerd had, naamlijk de huishouding in alle Hukken; zoo bad zij ook eenige andere bezigheden bij de hand gevat, als: teekenen, taaien, en zoo voorts. Behalven dat zij haare moedertaal zeer zuiver fprak en zeer goed het klavier fpeelde , konde zij maar ééne éénige vreemde taal goed fpreeken , dewijl deeze , zoo als zij zich uitdrukte , reeds genoegzaam was , om zich , onverftaanbaar voor bedienden en gepeupel, te kunnen onderhouden. Het teekenen had zy voornaamlijk geleerd om het borduuren en om een juiste oogmaat te erlangen. En meerdere zaaken — zeide zij — zijn voor eene huismoeder ook niet noodig , of zij moet den man , de kinderen en

de