Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- X$2 —

kwetst ons reeds van verre. En daarom heeten ook misfchien de verliefde wichtjens van Amor, met den kusch gewapend, — boogfchutters, — om • dat zij zoo ligt kwetzen kunnen. Ik raade u dus , mijn Xenophon! wanneer gij iets bekoorlijks ziet, neem de vlucht, zoo fchièlijk als maar mogelijk zij. U echter,onërvaaren Kritobulus ! geeve ik den raad , dat gij u in de eenzaamheid begeeft, om u weêr te zuiveren van het nadeelige van den kusch."

XLIX.

Het patent nu, dat ik als ridder, van mijne overheid, kreeg , was van den volgenden inhoud.

„ Wij ondergeteekenden , en door het

Sluiten