Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. z7

MIC H- E E.

Wy zyn 'er niet bekwaam toe, Maar waart gy beiden alleen in deze fpelonk ?

ALVAR.

Alleen.

ROBERT.

Dan is het wel.

ALVAR.

Gy ziet een jong meisje van Urgel, dat de vervolging van een' onrechtvaardigen vader ontvlugt; ik geleid haar by eene bloedverwante, één myl van hier.

MICHEL.

Gy ziet hier Franfchen, die voor hunne vryheid fireden; het verraad heeft hen in ketenen geflagen , en zy verbreken hunne kluisters, uit liefde tot de vryheid. ALVAR.

Mogt het u gelukken, braave foldaaten! Vervolgt gy uw' weg, wy zullen den onzen hernemen.

ROBERT.

Toch niet, als het u belieft; gy zult by ons blyven, om reden.

MICHEL.

Wy zyn Franfchen, en gy zyt Spanjaarden:eene onbe» fcheidenheid. . .

ALVAR.

. Deugd is overal deugd. 'Er zyn overal menfchen» die mededogen met het ongeluk hebben.

MI-

Sluiten