is toegevoegd aan uw favorieten.

De kwakzalvers, blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, B L T S P E L. <■$$ e lvar.

'Maar gy weet wel dat zy niet dood is.

robert. Zy is niet dood? Wie?

alvar.

Wel, zy, die ik dezen morgen verzelde.

r,0 r e r t.

. Dit jonge meisje was. . .?

alvar.

De dochter van den rechter.

robert, uitgelaten..Ja, ik zal haar opwekken! en met glans.

Tegen de wachten. ' ó! Gy hebt my een' wreeden angst doen doorbrengen; maar ik ben in ftaat om het u betaald te zetten.

alvar, fchielyk heengaande. Ik heb Hechts twee uuren nodig- om myne fchikkingen te maken.

DRIE- EN- TWINTIGSTE TOONEEL.

robert, michel, dubreuil, duval, lecourt, de waardin.

robert fchel't, de waardin komt-binnen.

Suiker!

michel.

Waartoe zal ons deze gewaande opftanding brengen ? Wat is het oogmerk van deze nieuwe zotterny? .