Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. z$

Myn ziel te voeden, en geduurig deezen grond,

Dees klip te kusfehen, waar, toen 't fchreijen niets kon baaten,

Haar hand, haar lieve hand dees teekens heeft gelaaten. Jk wil met haaren naam vervullen bosch en dal, Totdat de bleeke dood dees tong verftyven zal.

henrik.

In 's Hemels naam, denk niet....

ferdinand.

Vaar wel! laat my hier fneeven, Zoek elders uw geluk: gaa u te fcheep begeeven. Het is des Hemels wil dat ik hier blyv', myn Vrind t Helaa"s, Conftantia! by u en by ons kind Wil ik hier fterven. Ach ! had ik u nog gefproken! Nu heeft geen teder Vriend uw ftervend oog geloken. . Uw bieek en kiilig lyk, verlaaten op het veld, Wierd aan het woên der lucht en winden blootgefteld. Uw Egaê mogt u niet met ftaatfie grafwaarts brengen , Nóch by de plegtigheid verè'ischte trnanen plengen. Doch nu bereije ik u e^n grafplaats aan dees kust: Geen marmren; maar myn hart, daar uw gedachtnis rust.

henrik. cfchoonen? Wat Man kan meer dan gy zich zelv' van fchuld verMeer voor zyn Vrouw beftaan ' meer blyk van liefde too-

ferdinand. (nen ?

Wat zegt ge'Ach! kan ik haar wel ooit haar trouw ver6 Ja, Conftantia ! ik wil uw fchim voldoen? . (g°ên? En u dan volgen naar 't gewest der zaligheden.

(iïy vertrekt.")

C 3 ' AGT-

Sluiten