Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerste B e d r y f. i67ZEVENDE TONEEL.

De vorigen. Johan.

Joh^n.

Onverbetcrlyk! ik vind ubeidehier. — Hoe zit het met myn Lifetje ?

Le Flus.

Wy zyn bezig om over uw zaak te fprcken; ik heb uw brief aan myn zuster gegeven , en haar gezegd , dat zy alles moet infpannen om haar te bewegen met u het hazepad te kiezen, doch Caa vreest , dat men het op haar zal wreken.

Johan, driftig. Geen nood! op myn eer, geen nood! (haar esnige dukaten in de ha-id flopper.de) Ziedaar een klein prefentje, om u een weinig aantemoedigen.

Caatje , het neigende aannemende.

Ik bedank u, Mynheer! Ik zal myn

best doen ,• maar op wat wys kan dat gevoeglykst gefchieden?

Le Flus.

Het is van avond party; nooit beter gelegenheid dan nu. ( tegens Johan ) Gy

meet haar , gelyk gy reeds meermaal gedaan L 4 hebt>

Sluiten