Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ShAAVERNT.

geene ongelukken bij flaaven ; kwaad' is kwaad; en een gebroken bord is niets meer waardig. (Hij raagt de Jlukken van het gebroken bord op.)

WEDANO.

Zie daar, zuster! dit bord is op de helft gebarsten geweest, en.hat glas heeft waarfehijnlijk door zijn overwigt, of door een ftoot, de ééne helft doen rallen , terwijl de andere in haare handen gebleven is. Zoud gij voor een zoodanig ongeluk een flaavin met de uiterfte ftrengheid laaten ftraffen? dat kan ik in mijn huis niet toeftaan. Die goede flaaven wil hebben, moet zulke ongelukken door de vingeren zien. Het zelfde kan u en mij gebeuren.

KRASPOEKOL.

't Mag zijn hoe 't wil, mijne orders moeten volbragt worden, of ik bemoeie mij niet meer met uw huisbeftier; zulke ongelukken zouden mij niet kunnen overkoomen ; en ik mag lijden, élat men mij, {Zij werpt zich al fpreekende met zoo veel drift in een floel, éat er het achter/le gedeelte van breekt, en zij achter over tuimelt. {Zij vervolgt.)

Ach, mijn broeder, help mij; het is een ongeluk S, help mij toch op.

Sluiten