Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 21

deel aan de Rechtsbediening, zoo als plautius dezelve het laatst te voorenhad geregeld(i), was thands ten hoogden top gevoerd door het pleitgeding van cicero tegen verres, waarin zoo veele en zoo groote wanbedrijven, die anders ftrafloos doorgingen , werden ten toon gefield, dat het Volk niet kon nalaten eene Rechtspleeging te doemen, wier onrechtvaardigheden cicero's welfprekendheid noodzaaklijk maakten , om het fchreeuwendst onrecht Hechts veroordeeld te krijgen (2). Daar dit pleitgeding ons tevens in het gedrag van verres de behandeling der Romeinfche wingewesten en de bronnen van den rijkdom van bijzondere Romeinen aantoont, die anders welligt ongelooflijk kon fchijnen, en alzoo als eene voortreflijke bijdrage tot onze Gefchiedenisfen mag worden aangemerkt, nemen wij hier gaarne deszelfs hoofdinhoud over.

C. verres was laatst Pretor geweest

onder het Confiit'fchap van lucüllus en^

i

M. AU-l

(£i) Zie D, XIL bl 464.

(3) Middlet. life of cic. T. I. p. 115.

B 3

VI.

boek

IV.

dOOFDST.

f. voor C%

69. J. van R.

683.

Her pleireding te» ;en c, verej.

Sluiten