Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

boek

VI.

hoofdst.

J. voor C.

7'J. van R. '681.

Mithridates door

lucullus

vervolgd in zijne eige ne Staaten»

1ÖO ROMEINSCHE

der hulp toe te zeggen, fchoon deze zich niet haastede, om hem dezelve daadlijk te bewijzen ( i).

Alzoo aan zijn eigen lot overgelaten, ondernam mithridates echter den doortogt van lucullus af te fnijden, door hem eenige benden van ligtgewapend volk te gemoet te zenden, het welk hem geduurig ontrusten en allen toevoer ontnemen moest. In den begin worftelde l uc u l l u s reeds van zelfs in een uitgeput land met zulk eene fchaarsheid, dat hij zijn heir overal moest laten volgen door dertig duizend Gaïïo-Grieken, die elk zes maaten koorn op den fchouder droegen; maar eerlang kwam hij in ftreeken, die nog niets van den krijg haddén geleeden, en waar de overvloed zoo groot was, dat men in het leger eenen os vooreenen fchellingen eenen (laaf voor vier fchellingen verkocht, terwijl de overige buit geene kopers vinden kon C2 )•

Lu-

(i)Appian. alex. de btll. Mitbr. p. 224. Wemnon. ap. phot.

' (1 ) Plut. in lucull. p. 499, 5W. Ap?ian, alex. de bed. Mitbr. p. 254.

Sluiten