is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinsche geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 43 J

overweldigen. Zich zeiven alzoo van elks gezindheid verzekerd hebbende, riep hij allen bij een, wier zaaken het meest verwaarloosd waren, en op wier ftoutheid hij zich het best kon verlaten. 'Er voegden zich veelen bij hem van Raadsheerlijken rang, ook eenigen uit den Ridderftand (1 ) , en voords veele voornaame luiden uit de volkplantingen en bevoorrechte Meden, terwijl hij nog zeer veele heimelijke begunstigers vond, die meer door de hoop op gezag, dan door behoefte of anderen nood, gelijk fchier alle de overigen, belang in zijnen aanflag Helden. Men geloofde zelfs, dat crassus, enkel uit haat tegen pompejus, tegen wiens voorbeeldeloos hoog bewind hij gaarne eenen anderen overweldiger zou hebben

over-

C O A's Rsadsheeren werden opgenoemd: p.

lENTULUSSHRA, P autronius, l cassiu!

longinus, c.cïTiiEGUS, f. en s sylla, de zoonen van s. sylla, l. varguntejus, q. annius, m. porc!us lecca, l. bestia en o> curius. Als Ridders ftaan vermeld: m fulvius

nodilior, L. statilius, p. gabinius capito en c. cornelius.

Ee 3

VI.

boek

VIL

hoofdst.

[. voor C.

63. f. van R.

6dp.