Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN.

509

is, zal ik het u kortlijk openleggen (1). „ Na deze inleiding volgde het bericht der ontdekking, gevangenneming en behoudnisfa;; en voords de opgave van het genomene raadsbefluit, waarbij de Redenaar aanmerkte: " ook is 'er op mijn naam een plegtig dankfeest voor de onfterflijke Goden, wegens hunne zonderlinge weldaad, vastgefteld ; iets , Romeinen ! het geen mij, het eerst, na de ftichting der Stad, zonder oorlog gevoerd te hebben, te beurt gevallen is; en het is in deze bewoordingen vast gefteld: ,, „ omdat ik de Stad van brand, de burgers van moord, Italië van oorlog bevrijd heb. " " Zo men dit dankfeest, vervolgde hij, met de overigen vergelijkt , Romeinen! zal men dit onderfcheid befpeuren, dat de overigen vastgefteld zijn om eenen gelukkigen uitflag des oorlogs, doch alleen dit om het behouden van het Gemeenebest (3). „ Hierna volgde eene verdeediging van zijne fchijnbaare werkloosheid tegen deze za-

men-

(1) C\c in catiu Orat, III. c. 1. (a) Cic. in catil. Orat, III. c. 2-6". Cs) Cic. in catil, Orat. III. c. 6,

VI.

BOEK

VII.

IOOFDST.

f. voor C!

62. ]. van Pv.

690.