Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So DEUGD REDT.

TWEEDE BEDRYF.

EERSTE T O O N E E L.

nanette, vrouw bruin, ver volgends sop uia.

NANETTE.

T

J-k zeg u, myn lieve vrouw , dat ik 'er niet aarr doen kan.

VROUW BRUI N. Laat my mevrouw toch maar eens zien.

NANETTE.

Om dat ik een graauw zou krygen. Neen, ik zal het wel laaten.

sophia, komt huppelende in de kamer. Och , Nanette! mama ftaat daar onder een hcele troup modekraamfters, kleêrmaakers, winkeliers en ik weet niet wat al voor volk. Dat heeft nu al twee uuren geduurd, en ze kunnen het nog niet eens worden over den ligten rouw.

NANETTE.

Nu, nu, freule! gy moest liever van mevrouw uwe moeder leeren, hoe men den tyd tot zyne bezigheden neemt. Mevrouw zal eerst met dat volk dingen.

SOPHIA.

Ja wel dingen! myn zakgeld van vier jaaren herwaards

Sluiten