Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iÓ BRIEVEN

prieeltje een tekenachtig groepje. Kortom, de tyd verliep dien dag zo fnel , dat de avond ons allen overviel.

Milord verzocht weder het gantfche gezelfchap op de bruiloft; dan men moest dien nacht buiten blyven : ieder nam dit

verzoek aan. Gy zult u misfchien over

my verwonderen , myn vriend ! dat dit alles zulk een leevendigen indruk op my maakt, ik verwonder my zelfs daar niet minder over, 't zy dat de eerfte zuivere lentelucht, 't zy het gezicht van Charlotte , gepaard met de bekoorlyke toneelen, welke my verrast hebben , deze opgetoogenheid veroorzaaken, dan hoe het ook zy, ik vind deze vervoering eene gelukkige gefteldheid der ziel, en wenschte ze altoos te kunnen behouden. Adieu, Charles! geloof my altoos uw vriend

EDUARD.

VYF-

Sluiten