Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLORIS en ROOSJE. 7 Elsje.

'k Geloof jy hebt het uit een'boek efchreeven, bit. Maer oprechte trouw nog eer, bis. Vind men by geen jongmans meer, bis.

Zy noemen ons haar leeven; Zy heften ons ten hemel toe,^ Maer zyn ons ten eerden moe, bis. Als wy onze trouw haar geeven, bis. Krelis. Dat zclje van my nooit niet zien, Lieffte zusje, Hoogfte lusje, 'k Zei jou altydt dienen op myn knien.

Elsje.

Deez' eer voegt maar alleen Godinnen. Krelis. Ik ken geen ander als jou op aerd, Gy zyt deez' eer alleenig waerd. Elsje.

Het fchort gewis jou in de zinnen, Of lees jy boekjes van de min, Dat jy zo hoftelyk kund praeten? Maer ik moet gaen.

Krelis.

Hou flant, myn Engelin,

Wou jy me zo veriaeten? Ik zie je wel, ik zie je wel, Al loop je noch zo fnel:

Je zelt me niet ontvliegen, Dat leevend zoet, Zo vol van gloed, Dat kan je niet bedekken.

DERDE

A 3

Sluiten