is toegevoegd aan uw favorieten.

Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W. YSBRANDSZ, BONTEKOE. 245

Rol kreeg eerlang het opperbevel over het Fort Batlïara op Amboina. Hier namen zy een teder affcheid van elkander, terwyl het gedenken aan zo veele doorgeltaane rampen, en een zeker voorgevoel va:i eikander nimmer weder te zullen zien, hen wederzyds traanen deedt -ftorten. Bontekoe, van zynen eerden togt op Batavia wedergekeerd,- wierdt na Jambay gezonden, om 'er eene laading Peper te brengen, en vervolgens na de Eilanden, tusfchen Batavia en Bantam gelegen, om van daar eene laading deen te haaien, welke uit Zee wordt opgevischt, en welke zeer groot en ongemeen wit is. Deeze deen wordt door Duikers van den grond onder het water opgehaald, en diende toenmaals orn de Putten van het Kasteel daar mede te metzelen. By zyne te rugkomst wierdt hem het bevel opgedraagen over het fchip Groningen, 't welk onlangs uit het Vaderland aangekoomen, en ongelyk beter was dan 't< geen hy thans voerde.

Bontekoe wierdt nu vervolgens gebruikt, om den Koophandel en de Bezittingen der Maatfchappye te helpen uitbreiden. In den jaare 1622 wierdt hy met zeven andere fchepen, onder het Opperbevel van Kornelis Reyertsz., na China gezonden om het Eiland,Makao te bemagtigen. Op den tienden van Grasmaand vertrokken zy van Batavia, en kwamen op den tweeëntwintigden van Zomermaand voor dat Eiland. Men, hadt reeds een begin gemaakt met het beleg der Stad, wanneer een ongelukkig toeval van brand, welke in hun Buskruid doeg, hen noodzaakte van dat voorneemen af te zien. Geduurende dit en het volgende jaar, hadt Bontekoe mede de hand om ingang te krygen onder de Chineezen, om den Koophandel der Hollanderen onder hen op een vasten voet te brengen. Doch, door Q 3 de