Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s8 *9K**8S*

zers, welken de Agathon befchrijft, zijn 't zelve Volk, 'twelk wy,uit Ariftóphanés, Xénophón, Demosthenés en anderen, kennen; de Sophisten, weinig beter, dan VYato (offchoon zelf, in zijn zoort,zo zeer een Sophist als een van hen) die, in zijne Zamenfpraken, *) affchildert.

•) In den groten en kleinen Hippias, in Protagoras, Górg'as .Sophisten. wy zeggen met voordacht, weinig beter, want fchoon zy^nlochenbaar.zulkcfchadelijke Luiden waren, als Plato zegt, zo waren zy echter niet half zo dom , als hy ze maakt ; en, hoe hadden zy ook zo iêhadelijk kunnen zijn, wanneer zy zo dom geweest waren ? inder» daad is deze Sophistiferende Sócratés oorzaak, dat men gewoonlijk den Sophisten, zijne mededingers. niet alle gerechtig beid wedervaren laat; gelijk men veelligt, op een andere plaats, gelegenheid hebben zal, aan te wijzen,

Sluiten