Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

154

„ 6 Hippias , geloof my , niet uw „ hoofd, (of het moest een zeer ont„ fteld hoofd zijn, ) uw hart is een „ Godverlochenaar. uwe twijffelingen „ zijn de onredelijke uitvluchten van „ menfchen, die der waarheid alleen daarom onvluchten, om dat zy vrezen door dezelve verlicht te worden. „ een oprecht hart, een onbedorven „ gemoed, heeft niet nodig, de eerfte, „ de klaarblijkelijkfte en beminnens„ waardigste aller waarheden, door alle ,, deze doolwegen der bovennatuur„ kunde, naar te vorsfchen. ik behoef „ alleen de oogen te openen, alleen „ my zelf te gevoelen , om, in de „ gantfche natuur, om, in *t binnen» „ fte van mijn eige wezen, den oorzaak „ van alles , dezen Hoogstweldadi„ gen geest, te vinden, ik erken zijn „ beftaan niet door befluiten van 't ver„ nuft alleen, ik voel hem gelijk ik gevoel dat ik-zelf ben. *

een

Sluiten