Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

241

die hare bevalligheden by ondervinding weten te roemen, gehad heeft, de voortreffelijkfte. deze verfcheidenheid der begrippen van 'c zedelijk fchoon , blijkt niet alleen uit de byzondere gebruiken en gewoonten der Volken, waar van men voorbeelden toe in 't oneindige zou kunnen opnoemen ; maar zelf uit de begrippen, die zy zich van de deugd, in een afgetrokken zin* maken, byden Romeinen is deugd en dapperheid hetzelve; by den Athéniënzeren betekent dit woord, alle zoorten van nuttige en aangename eigen" fchappen. te Sparta kent men geen andere deugd dan de gehoorzaamheid aan de wetten; in AJIeenheerfchingen geen andere dan de Uaaffche onderdanigheid aan den Vorst of zijne Satrapen ; aan de Caspifche Zee is hy de deugdzaamfte die het best roven kan , en de meeste vyanden verflagen heeft; en in de warmfte delen Q van

Sluiten