Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242 *3S*t3S*

van Indien, heeft alleen die de hoogfté deugd bereikt, die in een volkomen werkeloosheid, naar hunne mening, zich den Goden gelijk maakt, wat volgt nu uit alle deze voorbeelden? is niets in zich zelf fchoon of goed? is er geen zeker Modél, waar na datgeen, wat fchoon of zedelijk is, moet beoordeelt worden ? wy zullen 't zien. wanneer er zulk een Modél is, moet het in de natuur zijn. want het was dwaasheid, zich in te beelden, dat een Pygmaliön een Standbeeld zou maken, 't welk fchoner was dan Phryne, die ftout genoeg was , om, by de Olympifehe fpelen , in dezelve kleding waarïn de drie Godinnen om den prijs der fchoonheid ftreden, geheel Griekenland ten Rechter over de hare te maken, de Vénus van ieder Volk is niets meer dan de afbeelding der Vrouw onder ieder Natie * welke, naar hun begrip.de hoogde trap van fchoonheid, aan

Sluiten