Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 17 >

dagheden van plaats en perfoonen te voegen, waar in tyd en toeval ons in dit menfchlyk leven dikwyls plaatfen; en dat hy dan die buigzaamheid en infchikkelykheid aannemen zal, die in den omgang met andere menfchen op deze wereld zo hoogfl: nodig is, om niet flegts den naam van een geleerd, maar ook dien van een bevallig en belchaafd man te erlangen. Maar, genoeg van Karei!

Fredrik's geheele Character, indien gy, myne jonge Lezers! het U nog herinnert, liep van jongs af daar henen, om een koopman te worden. Zyn geliefde fpel was ruilebuiten en koopmanfchap, en zyne aangenaamfte Studie het berekenen van wind en verlies. Zyn dienftvaardig en innemend vleiend wezen, zyne redzaamheid, vooral als 'er met mooi praaten wat te haaien was, zyne bedrevenheid en altoos duurende werkzaamheid, zyn moed om gevaaren te tarten, en zyne onaandoenlykheid voor verfcheidene ongemakken , waar aan de menfchen door weder, wind, flegte fpyze, en vermoejing onderhevig zyn, en tegen welken hy, gezond en fterk van lighaam zynde, als gehard fchynt; alle deze dingen

/. Deel, B by

Sluiten