Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C24)

bekwaamheden in anderen, dan is zy niet vry van nyd en wangunft, die zv door haar verftand zeer omzigtig weet te verbergen. — Dan, door dit zeifde verftand zo menigmalen overtuigd, zietzy, tot bedaarenkomende, veeltyds alle hare gebreken zelve in, en bekent dezelve met eene beminnenswaardige rondborftigheid, Ja, ik weet my byna geene mispas van haar te herinneren, waarin zy niet eenige weinige ogenblikken daarna berouw toonde van hare overeiling , en telkens voornam dezelve te verbeteren* fchoon de uitvoering daar van niet altoos' gevolgd is: doch moet ik ook tot haren lofzeggen, dat zy wezenlyk federt eenigen tyd over hare begeerten meerder gezegepraald heeft, en in 't vervolg nog meer goeds hieromtrent belooft. Uuren lang kan zy iemand werk geven, die zich op eene goede wyzc met kinderen weet bezig te houden, en de ordres aan haar over te laten.

Sedert eenigen tyd heeft Lysje een kleen ipeelmakkertje gekregen, Julia genoemd, die twee jaaren jonger is dan zy. Deze verloor, nu een jaar, of daaromtrent, geleden, hare braave en tederhartigeMoeder,

die

Sluiten