Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i43 )

aandoening, die hem tot dit wanvoeglyk gedrag aangezet heeft. By ryper jaaren zai hy, behoudens deze gevoeligheid, wel omzigtiger worden. De Ouderdom maakt ons wel wyzer en ervarener maar niet tederhartiger, edelmoediger, of weldaadi-

fer- Ik weet wel, myn lieve Zusje!

dat iapa en gy allen het gezegde van den Hr. Woordman billyken zult: maar het is evenwel iets zeldfaams dat hy zulk eene onderneming zo goedfmoeds konde gedogen. Die 25 daalders warenintuffchen weg, en hy wift evenwel niet of zy wel of kwalyk bedeed waren. In den beginne dagt ik dat hy dit alleen maar gezegd' had, om my hier door eene heufche vermaning te geven, en dat hy Willem by zyne terugkomit braaf de grammatica voorgelezen zoude hebben: maar toen die wederom kwam, en de Hr. Woordman hoorde, dat hy wezenlykeene troofteloze moeder met nog drie kinders, behalven de twee die den vader gevolgd waren, in huis gevonden had, zonder vuur oflicht, zonder bed, zonder brood of geld, dat men den armen man federt eenige weeken alles, tot zyn gereedfchap zelfs, waar

me-

Sluiten