is toegevoegd aan uw favorieten.

Briefwisseling tusschen de familie en bekenden van den vriend der kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 224 )

Gy ziet immers, hoe fchielyk hy, als wy hem eens uit zyn korfje laten, plotslyk na den grond valt: hoe zou het hem derhalven vergaan, als wy hem eens aan zyn aangebooren Element, de ruime lucht namelyk, weder te rug gaven? Laten intuffchen deze Vogels u leeren, dat men dus niet veel 'er by verheft, al vangt men geen andere vogels op. Hoe dikwyls beklaagt gy u niet, dat de kanary vogeltjes zo hard fchreeuwen, dat gy u zelven niet horen kunt; en hoe dikwyls verveelt u het eenzelvig gefluit van den ander, hoe kunftig hy zyn geleerd Liedje ook opdreune? Op zyn beft zyn ze u beiden even onverfchillig, daar ze in vryheid gefteld, beiden u zeer fchielyk goeden dag zeggen zouden. — Papa won het hier weder, gelyk altoos, om dat hy gelyk had; en dat heeft hy altyd, om dat hyhet beter weet dan wy.

Voor het my toegezonden Liedje weet ik u geen beter vergelding te geven dan een paar Raadzels, en twee Woordfpelingen, die ik ergens uit gefchreven hebbe: dat is ordinair eene goede tydkordngvoor Julia en my tuflchen licht en donker. Zufter Lotje

geeft