is toegevoegd aan uw favorieten.

Tempel van t'gevoel of Daphnis en Phillis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7ö D A P H N I S.

van deugd en mededoogen in zynen Zoon.

Lieffte Vriend! zeide Amyntas tot den Grysaart, al wat de Goden my verleent hebben, diene u tot verfrisfching en gerief, en myne ftulp zy uw dak. Dit zeggende leidde hy hem naar eenen ftoel meteen zachte dierenhuid bek leed, en zettede zynen ftaf ter zyden, en verzocht hem uitterusten, en plaatfte zich nevens hem.

Ach! hoe zalig, fprak de Grysaart, vol verwondering en vreugd , hoe zalig is 't, onder deugdzaame menfchen te woonen! Weldaadige Vriend! by u, by u vinde ik de beminnelyke Deugd» die ik in myne Vaderftad vergeefs gegezocht hebbe. Lieve Vriend l antwoordde Daphnis Vader, reken het toch niet voor eene groote deugd, noodly-