Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242- es**3ë$*g

Jüno Luci'na fta ons by ! in negen maanden heb ik ten minften hondert.en dertigduizent kleine jongens en meisjes , ieder meisje zo lieffelijk gelijk ene Gratie, ieder knaap zo fchoon gelijk een Cupido. — en hü, laat zien, of ik 'er u niet een Republyk uitmaken zal, gelijk 'er nog gene geweest is!

III.

Ik weet het my zelve dank, dat ik iny de toekomftige inwoners mijner Republyk naar mijne eige inbeelding heb laten maken; of, om my beter uit te drukken, dat ik het de eenvoudige orverdorvene natuur opgedragen hebbe, die zo te maken, gelijk ik ze zelf als het beste aanmerkte; want, 'om de waarheid te bekennen, ik zou in jaar en dag met al de veranderingen, die ik uwe befchaafde grieken en aziaten had moeten toebrengen, niet te recht geraakt zijn, eer zy enigerma-

Sluiten