is toegevoegd aan uw favorieten.

De geleerde vrouw, blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. 83

NEGENDE TOONEEL.

van kuhnwitz, de vorigen. van kuhnwitz.

Gy word op uwe wenken gediend, mevrouw. Het klinkdicht is reeds op de pers; binnen een uur zult gy het bekomen.

de baronnes.

Ik ben u oneindig verpligt; maar ik most u vcrzoe. ken om my een' nieuwen dienst te bewyzen.

van kuhnwitz.

Hoe meer gy beveelt, zo veel te meer verheugt gy my.

de baronnes.

Een zeker beminnaar der poëzy — wien ik juist niet veel bekwaamheid toefchryve, die echter, des niettegenftaande, gaarne in ons gezelfchap wilde aangenomen worden — heeft my dit gedichtje ter hand gefield. Wees zo goed het zelve eens te lezen en my uwe gedachten 'er over te zeggen »

van kuhnwitz.

Met plaizier.

(Hy leest.) E P I T H A L A M. Op het tweede huwelyk van den vryheer van Rheinthal,

EPITHALAM. Waarom grieksch? Bruiloftsgedicht beteekent even zo veel.

de baronnes. De dichter moet — gelyk men duidelyk ziet, van myn klinkdicht gehoord hebben.

F 5 VAN