is toegevoegd aan uw favorieten.

De Corsikaanen, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 75

roosjen.

En dc jonge graavin heb ik nog eens zoo lief als anders, om dat zy zoo dikwyls naêr u vroeg, en nooit wachten kon tot dat ik kwam.

felix, [mes vuur.}

Deed zy dat?

roosjen.

Eens — dat heb ik nog niet verteld, zy heeft het my verboden.

felix.

Gaauw, wat?

roosjen.

Maar gy moet my volftrekt niet verklappen.

felix.

ïtfeen, neen.

natalia, [wordt verlegen, verwydert zich , vérfchynt echter weldra •weder.}

r o o s j f. n.

Ik kan, wel is waar, niet begrypen, waarom dat zy ■t my verboden heeft —

felix.

Onverfchillig. Vertel maar.

roosjen.

Eens zyn wy 's avonds op den kleinen heuvel geweest , ginds by de kaftaniën-boomen: men kan van daar in uw vcnfter zien.

fe-