is toegevoegd aan uw favorieten.

De Corsikaanen, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 DE CORSIKAANEN,

Meisjen! meisjen! wat hebt gy in 't hoofd? anders huppelt en neuriet gy den lieven gantfchen dag; en federt vier weeken hoor ik geen vrolyk lied van u.

natalia.

Ach! de oorlog — broêr Frans —

de graaf.

Och wat! overal is oorlog. Waar geene foldaaten te veld trekken, daar doodt men elkander met fmulpartyen, én fterven kan men ook in eene wandeling.

natalia.

■ Zoo als myn eigen voorbeeld bynaêr had bewezen.

de graaf.

Indien de jonge Wakker er niet geweest ware —

natalia, levendig wordende. Jawel! ware hy 'er niet geweest! —

de graaf. Gy had lelyk 'er van kunnen af koomen.

-■ -. natalia.

5 Zeker ware ik dood! zeker dood! .

de gr a a-f.

't Doet my leed, dat —

natalia, met haast.

Wat, lieve vader?

de graaf.

Ik heb daar met den ouden man gefproken —■

natalia.

, - Over zyn zoon ?

de