is toegevoegd aan uw favorieten.

Briefwisseling tusschen de familie en bekenden van den vriend der kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8o )

Even als een rozenknopje,

Door een fneeuwveld heenen breekt,

Ziet men hier den blos der wangen

Op het Jufferlyk gelaat.

't Hemels blauw der zwellende aders

Laat zich zien door 't Lelie-wit:

En door 't hygen ftaan de pluimen

Als te fidd'reh op het hootd.

Ruft nu wat myn lieve meisjes, Derkt een roosje is teer van fteel: Schuwt de tocht en kcele dranken, Hoe zeer dit u ook verfrifch. Wilt gy regte vreugde fmaaken, Leert dan by den overvloed Uw vermaaken paaien Hellen, Zyt omzigtig in 't genot.

Zodanig eene heufche vermaning kreeg ik juift ook, toen ik na het eindigen van een Engelfchen dans een glas water voor my infchonk: want ik was zo heet, zo heet., maar daar hielp geen mooi praten aan, ik moeft het laten ftaan; en toen begon al het gezelfchap my wat uit te lachen over die mooie toepaffing. Hadden zy het niet om beft wil gedaan, ik zou het zeer kwalyk genomen hebben: want gy weet wel ° dat