is toegevoegd aan je favorieten.

Briefwisseling tusschen de familie en bekenden van den vriend der kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( '69 )

des kwam hy, maar op een tyd, dat hy wel wilt, dar. het myn teken-uur was. Binnen tredende, groette hy my zeer koel, en in plaats van by my te komen, en myn werk eens te bezien, vraagde hy nergens na, zettede zich by Mama aan de naaitafel , en nam, zo dra hy bemerkte dat het uur bykans verlopen was, zyn affcheid onder voorwendzel dat iemand t'huis hemopwagtte. IntufTchen hoorde ik van verre, toen Mama hem vraagde, waarom hy, zo als hare dogter haar verhaald had, zo vroeg van het Ball gegaan was, hem ten antwoord geven; dat hy niet al te wel in zyn fchik geweelt was — Hoe dat? op een Ball niet wel gehumeurd ? — Ja ,• hy had bemerkt, dat hy by de hedendaagfche ga-' lante wereld niet aangenaam genoeg geweelt was. — Verliefde gekken lagen by zulke gelegenheden voor — men liet zich met klatergoud paaijen, en de waare vrienden zag men over 't hoofd, zo als ook allen die van gemeener rang waren. Ik

keek eens zydlings uit, en merkte wel, wien dat raakte. Ondertuflcben fpeet het my, dat hy juift binnen het uur vertrok:

want