Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdubbelden aanval van de wederkerende bedwelming, uit,) kon het een misdaad zijn , het volkomenfte onder alle Schepzeis te beminnen? een misdaad, gelukkig te zijn? . op de_

zen toon voer Cupido , Cdoor PMto zeer verftandig, den grootften onder alle de Sophfsten genoemt,) des te onverhinderder voort hem toe te fpre. ken, daar hem de Eigenliefde te hulp kwam , en zijne zaak tot de hare maakte, want wat is onaangenamer, dan zich zelf te moeten aanklagen en veroordelen ? en hoe gaar„e horen wy de item der zich zelf verdedigende drift ? hoe gegrond vinden wy de begocheling, waar mede zy het richterlijk Vernuft tot een valfche uitfpraak zoekt te verleiden? Agathon hoorde die bedriegelijke Verweerdfter zo gaarne , dat het haar gelukte z.jn gemoed weder te bevredigen, hy vleide zich, niet tegenftaande ener verandec 2 ring

Sluiten