is toegevoegd aan uw favorieten.

Agathon.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90 *&®*mm

zonnenglans, iets liefelijker dan de zoetfte geuren der lente , tot haren dienst, om onze innerlijke zinnen in verrukking te brengen; zy heeft nieuwe gedaanten, treffender kleuren, volmaakter fchoonheden, fneller daarftel» lingcn, nieuwe verknoehtingen der oorzaken met bare werkingen, een au. deren tijd, —— in't kort, zy fchept ene nieuwe natuur, en vei voert ons inderdaad in vreemde werelden, welken naar andere wetten geregeert worden , dan de onze. in onze eerfte jeugd zijn wy nog te onbekent met de drijfveêren van ons eige Wezen , om duidelijk in te zien , hoe zeer deze fcbijnbare tovery der inbed, dingskracht inderdaad natuurlijk is. ten mir.fren was ik toenmaals ligtgelo. vig genoeg, om dromen van deze zoort bovennatuurlijke ingevingen toe te fchrijven, en die als Voorboden aan te merken, van Wonderdingen, welken