is toegevoegd aan je favorieten.

Agathon.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mede hy my en iiede)r tor hier toe bedrogen had. hy liet geen de minde verandering in zijn gedrag tegen my merken, en fcheen zich het voorledene even zo weinig te herinneren als of hy den gehelen Léthe uitgedronken had. deze daad vermeerderde mij*, ne onrust: ik kon nog niet begrijpen, dat er Menfchen zijn konden, we'ken, in 't midden hunner buiten(horigheden, rust en tevredenheid , de natuurlijke* gezellinnen der onfehuld , behoudea konden, maar in weinig tijd daar na bevrijde de onvoorzichtigheid van dezen Bedrieger my van de bekommer, nisfen, waarin ik, zedert de geféhiedeuis in de grot, geweest was: Theo. gitc-g verdween uit Délphis, zonder dat men de eigenlijke oorzaak daaf van ontdekte , maar uit dat wat men elkander in de obren fluisterde , raa' de ik, dat Apóilo eindelijk verdrietig zou geworden zijn , om zijn Perzoon G 2 door