is toegevoegd aan je favorieten.

Agathon.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door een ander te laten fpelen.

Deze Voorvallen bragtcn my natuurlijker wijze op vele nieuwe overdenkingen ■ maar mijne neiging tot het wonderbare, en mijne lievelingsdenkbeelden verloren niets daarby. zy Wonnen veeleer daardoor.dewiji ik dié in my zelf befloot, en den Onfterffelijkcn alleen tot Getuigen van dat wat in mijne ziel omging . maakte, ik voer voort, de verbetering daar van, naar de grondwetten der Wijsbegeerte van Órbh'ius , als mijne voornaamfte beZigheid aan te merken, ik begon nu te geloven, dat gene andere dan ene denkbeeldige gemeenfehap tusfchen den hógerèn Wezens en den Mensch mogelijk was; niets dan dc fchoonheid en zuiverheid der ziel , dacht ik, kon ons tot een Voorwerp van 't welgevallen van dien Onnoembaren , Algemenen en Opperften Geest maken , van wien alle de Overigen, gelijk de pla-