is toegevoegd aan je favorieten.

Agathon.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I02 *&mms*

geest te rug Kraalt, en den mensctt van tijd tot tijd even zo doordringt, gelijk de zon een, door haar verlicht, waterdropje. ik overrede my , dat de onafgebroken befchouwing der wijsheid en goedheid, welke, zo wel uit de byzondere natuur van ieder Deel der Schepping , als uit het Plan, en de algemene Huishouding van het Geheel, zo luisterrijk doordraait, het onfeübaarfte middel was om zelf wijs en goed te worden, ik bragt alle deze Grondstellingen in uitvoering: ieder nieuwe gedachte, die zich in my ontwikkïlde, wierd tot een gevoeligheid van mijn hart: en dus leefde ik , in een (lillen en verlichten toeftand des gemoeds , welke ik my noit dan met weemoedig vergenoegen herinneren zal, enige gelukkige jaren door, onwetende , en , gelukkig door die onwetenheid, dat deze toeftand niet duren kon, wijl de driften des rijperen ouder-