Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schip de bekwaamfte plaats niet tot zulk een werk, waar toe de ftilte van een donker bosch byna niet afgetrok.* ken genoeg is om dat teweeg te brengen, maar, fchoon Agathon daardoor te veröntfchuldigen zy, dat hy dezen arbeid opfchorte, blijft het echter ene van die, Welken zo weinig behoorden uitgeftelt te worden , als de verbeteringen van een bouwvallig gebouw, want zo,gelijk dat ieder dag de gehele inftortmg nader komt, zo worden gewoonlijk ook de openingen in onze zedelijke begrippen, en de tegenftrij'digheden tusfchen ons hoofd en ons hart, gedurig groter en gevaarlijker, hoe langer wy 't uitftellen die met behoorlijke opmerkzaamheid te onderzoeken , om de eendracht en overeen/temming rustenen de delen en 't geheel te herftellen.

Ook was, in 't byzonder geval waarin Agathon zich bevond , het gevaar van dit uitftel zo groot niet, om dat C 2 hy,

Sluiten