is toegevoegd aan uw favorieten.

Agathon.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J78 ♦98s**SB#

nuttige Menfchen niet te veel kon hebben, en verkoos hen allen, de gezamentlijke fraïe Geesten van Grieken, land, wierden onder fehitterende beloften aan zijn Hof genodigt. in korten tijd wemelde het in zijn Voorzalen van Philofophen en Priesters der Muzen, alle zoorten van Dichters, Epifche, Tragifche, Comifche en Lyrifche, welken hun geluk te Athéne niet hadden kunnen maken, trokken naar Syracufe om hunne Lieren en Fluiten aan den bevalligen oever van den Anapus

te Hemmen, en zich zat te eeten.

zy geloofden dat het hen wel geöorlooft kon zijn om de deugden van Diönyfiüs te bezingen , na dat Pindarus zich niet gefchaamt had om de Muilezel van Hieron onfterftélijk te maken, zelf de Sóeratifche Antfsthenés liet zich door de hoop verlokken, dat hem de mildadigheid van dezen nieuwen Befchermer der Muzen in ftaat