Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE

den Eèaw toonden Guesjke, Boyle, en de L-anis den-dageraad van deze wetend-hap, die ih het begin van de tegenwoordige, door Hawskbe voortgezet wierd in Engeland, a& die zeer veele Proefheemingen met gcdraaidde glazen bollen deed, welke hy met dc hand vreev; en het eerst de aantrekkende en afkortende kragt, als ook het ElecMcne Lig: bemerkte. Maar na dat de beroemde Grav in Engeland en du Fay in Vrankryk de hand -aan dé Elechlfche Proeven leidden, deed dc^ewetenfehap groote toppen; en de beroem<le Desaguliers verrykte d?"elve met veelenieuwe Proeven. De Abt Noelet zo bcToemd in de Natuurkunde begon (zo ik meen in 1738) zyne Natuurkundige lesfen en hier had de Elektriciteit eene Aanmerkelyke plaat* •zo dra werden dc Proefheemingen van den Heer Du Fay en Gray niet bekend, of alle de geleerden van Europa floegen de hand aan het Eleclrifch werktuig, en VYiieler,

HaUSON, DoPPELMAYER , Ï^aets, JYlN'KLEP,

f Gor-

Sluiten