Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 '■ Proeve omtrent dó

EERSTE DEEL.

ONDERRIGTING

Omtrent de Werktuigen, die tot dè Eleclrifche Proéven gefchikt zyn, en de wyze hoe er zich van te bedienen.

De meefte zaaken, die men nodig heeftom de Proeven te herhaalen , van die zoort welke bekend zyn, of van welke ik in dit werk fpreeken zal, zyn zo gemeen, eh ten allen tyde en plaatze zo ligt te verkrygen, dat het overtollig zyn zoude, dézelve hier op te noemen.

Het verhaal der bewerkingen in welke zy voorkomen, zal meeften tyd voldoen, oin alles wat men ér van weeten moet aan te duiden, en wanneer er iets te zeggen is op d; keuze of het gebruik, zal eene aanmerking onder den Text aan alles voldoen.

Ik zal my dan hier bepaalen aan de Artikels die van het meefte belang zyn , en welke nodig zyn , dat men weete, om de

Proc-

Sluiten